Tallinna Tehnikaülikooli galerii Futurum
„Puder ja kapsad.
Näitus toidu- ja söömismaailma
kirjust pildist“

MAI 2015

Mida kõike meile toidust ja söömisest ei räägita – tõeline puder ja kapsad! Mis on juhtunud meie toidulauaga? Tervisega? Kuidas me mõjutame oma toitumisega keskkonda? Näitus „Puder ja kapsad” – see ei saa sinust mööda minna – see tuleb endast läbi lasta.