Enefit, Rahvusvaheline Põlevkivi Sümpoosion 2016

Eesti Energia kogemusi ja oskusteavet esitlev näitus, mille eesmärk on laiemalt tutvustada põlevkivi vallas tehtavaid uuringuid, põlevkiviõli ja energiatootmise tehnoloogiaid ning Eesti Energia poolt juhitavaid rahvusvahelisi projekte. Avastamisrõõmu pakuvad põlevkivitööstuse jääkide taaskasutamise võimalused ja tooted.
Näituse mobiilne ülesehitus ja erilahendusega stendid võimaldavad seda kasutada nii tervikuna kui ka üksikute osadena. Stendid on lahendatud teemade kaupa kompaktselt nii, et vertikaalsed pinnad on infograafika päralt, horisontaalsetele pindadele on paigutatud maketid ja tootenäidised.