RMK Oandu looduskeskuse Käbitare,
“Oandu loodusmetsarada”

JUUNI 2016

Näitus räägib Oandu looduskeskuse juures olevast põlismetsarajast ning tutvustab teeleasujale selle metsatüübi omapära, pinnavorme ja allikaid, aga ka iseloomulikku taimestikku ja loomastikku.