RMK
„Eesti mets räägib Eesti lugu“

SEPTEMBER 2017

Rändnäitus tutvustab RMK kingitust Eestile riigi 100. sünnipäeva puhul. RMK matkatee võrgustikule lisandub kolmas haru suunal Penijõe-Aegviidu-Kauksi. Matkatee ääres tähistatakse 100 kultuuriobjekti — need on juhtumise ajaloost, mis valitud paikades aset leidnud on. 6.-25. augustini 2018 leiab aset suur ühismatk RMK matkatee harudel, kus matkamist alustatakse harude otspunktidest ning matkagrupid kohtuvad Aegviidus 25. augustil.
Näitus räägib kõigest sellest ning kutsub külastajat üles liituma RMK kingitusega ning nautima Eestimaa võlusid läbi matkamise. Kirsiks tordil on interaktiivne matkatarkuste test, kus vanu häid matkatõdesid esitatakse uudses võtmes.