Loovagentuur Pult on hea koostööpartner kliendile, kes vajab professionaalset meeskonda oma igapäevaste turundustegevuste elluviimiseks.

Pärnu Muuseum
„Made in Pärnumaa”

Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamiseks lõid Pärnumaa muuseumid üheskoos mitmetahulise näituse „Made in Pärnumaa“. Näitus oli kui ood Pärnu linnale ja rohkem kui 11 000-aastase piirkonna ajaloole. Näitus esitas tagasivaate Pärnumaalt alguse saanud esemetele ja tegevustele, mis on siiani Eestimaa jaoks tähenduslikud. Esile olid toodud järgmised valdkonnad: ajalugu, kultuur, tööstus, loodus ja Kihnu saar. Iga teema käsitles olulisi ajaloo- ja kultuurisündmusi, suurkujusid ja leiutajaid. Näituse visuaalne kontseptsioon oli inspireeritud näituseruumi ja -teema industriaalsest iseloomust. Kujundus muutis ruumi “laohooneks” ning “ladustas” erinevad teemad pappkastidesse ja suurtel paberplakatitel.

expo

Exporabbit on OÜ PULT kaubamärk, mille alt teostame ekspositsiooniprojekte Euroopas.