Loovagentuur Pult on hea koostööpartner kliendile, kes vajab professionaalset meeskonda oma igapäevaste turundustegevuste elluviimiseks.

Eesti Loodusmuuseum
„Eesti Sood” näituseruumi 3D visualiseerimine

Eesti Loodusmuuseumis püsinäitus “Eesti sood” jutustab soode elust-olust tänasel päeval ja tutvustab põgusalt nende arengulugu. Uus püsiväljapanek aitab selgeks saada eriilmelised soode tüübid, pöörab tähelepanu soode olulisusele ja rollile ning annab juhiseid, kuidas nendes iidsetes ning unikaalsetes maastikes liikuda.

expo

Exporabbit on OÜ PULT kaubamärk, mille alt teostame ekspositsiooniprojekte Euroopas.